Ostale poruke

Poruka

Voli onog tko voli tebe, samo pazi da te ne zajebe, ako kaže: "umrijet ću za tebe", ti mu reci: "umri ko te jebe".Poruka: Voli onog tko voli tebe, samo pazi da te ne zajebe, ako kaže: "umrijet ću za tebe", ti mu reci: "umri ko te jebe".
[Podijeli sliku]
44 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke