Ostale poruke

Poruka

Život je lijep, kada se živjeti zna, zato uzmi sve sto ti život da. Sreća je kratka, a živi se zbog nje, ne traži previše i dobit ćeš sve.Poruka: Život je lijep, kada se živjeti zna, zato uzmi sve sto ti život da. Sreća je kratka, a živi se zbog nje, ne traži previše i dobit ćeš sve.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke