Prigodne poruke

Poruka

Kad kazaljke se sklope usred noći, ja ti svoju ruku pružit neću moći. Zato ova poruka tebi plovi, neka ti sretan i blagoslovljen bude Božić ovi.Poruka: Kad kazaljke se sklope usred noći, ja ti svoju ruku pružit neću moći. Zato ova poruka tebi plovi, neka ti sretan i blagoslovljen bude Božić ovi.
[Podijeli sliku]
83 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke