Prigodne poruke

Poruka

Radost u tvom srcu, u duši ti veselje, osmijeh na tvom licu, to su moje želje. Kraj sebe da imaš drage ti ljude i da ti ovaj rođendan jako sretan bude.Poruka: Radost u tvom srcu, u duši ti veselje, osmijeh na tvom licu, to su moje želje. Kraj sebe da imaš drage ti ljude i da ti ovaj rođendan jako sretan bude.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke