Prijateljske poruke

Poruka

Ako te ikad napusti sreća, a suza u očima nestane, i mjesec ne bude sjao. Sjeti se da postoji netko tko bi za tebe život dao.Poruka: Ako te ikad napusti sreća, a suza u očima nestane, i mjesec ne bude sjao. Sjeti se da postoji netko tko bi za tebe život dao.
[Podijeli sliku]
54 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke