Prijateljske poruke

Poruka

Hvala ti za sreću, radost i smijeh. Hvala ti za svaki skriveni grijeh. Hvala ti za riječ što i suze briše, jer takav prijatelj se ne nalazi više.Poruka: Hvala ti za sreću, radost i smijeh. Hvala ti za svaki skriveni grijeh. Hvala ti za riječ što i suze briše, jer takav prijatelj se ne nalazi više.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke