Prijateljske poruke

Poruka

Posaditi ću dvije ruže neka rastu, nek se druže, jednoj dat ću ime tvoje, drugoj dat ću ime svoje. U znak prijateljstva među nama neka cvijetaju godinama.Poruka: Posaditi ću dvije ruže neka rastu, nek se druže, jednoj dat ću ime tvoje, drugoj dat ću ime svoje. U znak prijateljstva među nama neka cvijetaju godinama.
[Podijeli sliku]
48 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke