Prijateljske poruke

Poruka

Sve na svijetu prolazi kao val, ali jedno ostaje - prijateljski zagrljaj.Poruka: Sve na svijetu prolazi kao val, ali jedno ostaje - prijateljski zagrljaj.
[Podijeli sliku]
25 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke