Tužne poruke

Pošalji poruku

Oči su ti umorne kao da si plakao, usne su ti crvene kao da si ljubio, ne laži meni nisi je prebolio, ostao je trag koliko si je volio.

Pošalji poruku

Idi neka te sreća prati, ali jedno moraš znati: svatko svoje greške plaća, u životu sve se vraća, ništa na svijetu više ne boli, od srca koje uzalud voli.

Pošalji poruku

Ako me voliš, ne pričaj nikom. Ako me želiš, ne daj me nikom. Ako me ljubiš, ljubi me nježno. Ako ni jedno od toga nije vrati mi ljubav, i oprošteno ti je.

Pošalji poruku

Tužno je srce kad nema koga da grije, tužno je srce kada voljeno nije, tužni su oblaci kada se kiša sprema, a još tužnija sam ja kad mi te ljubavi nema.

Pošalji poruku

Katkad želiš, a želja se ne ostvari, katkad voliš, a ljubav nije uzvračena, katkad ti se plače, a suze ne mogu poteći, katkad što osjećaš poruke ne mogu reći.

Pošalji poruku

Čekala sam tebe, a ti drugu uze, želim da ti vratim suze za suze. Imala sam tebe, a ti život svoj, hoću da ti vratim samo bol za bol.

Pošalji poruku

Dugo sam plakala za jednom slikom, dugo sam čeznula za jednim likom, dugo te zvala u besanoj noći, mada sam znala da nećeš doći.

Pošalji poruku

Možda ja nisam dio tvoje sudbine i u životu krenem drugim putem i tamo nađem ljubav i sreću, al znam da nikad nikog poput tebe upoznati neću.

Pošalji poruku

Dok pišem poruku, u sobi je tama, vidim sjenu na zidu i ona je sama. Srce mi je hladno, mislim da se ledim, pošalji mi poruku, ako ti išta vrijedim.

Pošalji poruku

Pred vratima moga sna, zvuk tvojih koraka. U mom sjećanju boja tvoga osmjeha. U srcu mome oči tvoje snene, tako si blizu, a ipak tako daleko od mene..