Tužne poruke

Poruka

Ako me voliš, ne pričaj nikom. Ako me želiš, ne daj me nikom. Ako me ljubiš, ljubi me nježno. Ako ni jedno od toga nije vrati mi ljubav, i oprošteno ti je.Poruka: Ako me voliš, ne pričaj nikom. Ako me želiš, ne daj me nikom. Ako me ljubiš, ljubi me nježno. Ako ni jedno od toga nije vrati mi ljubav, i oprošteno ti je.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke