Tužne poruke

Poruka

Čekala sam tebe, a ti drugu uze, želim da ti vratim suze za suze. Imala sam tebe, a ti život svoj, hoću da ti vratim samo bol za bol.Poruka: Čekala sam tebe, a ti drugu uze, želim da ti vratim suze za suze. Imala sam tebe, a ti život svoj, hoću da ti vratim samo bol za bol.
[Podijeli sliku]
78 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke