Tužne poruke

Poruka

Dok pišem poruku, u sobi je tama, vidim sjenu na zidu i ona je sama. Srce mi je hladno, mislim da se ledim, pošalji mi poruku, ako ti išta vrijedim.Poruka: Dok pišem poruku, u sobi je tama, vidim sjenu na zidu i ona je sama. Srce mi je hladno, mislim da se ledim, pošalji mi poruku, ako ti išta vrijedim.
[Podijeli sliku]
80 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke