Tužne poruke

Poruka

Dugo sam plakala za jednom slikom, dugo sam čeznula za jednim likom, dugo te zvala u besanoj noći, mada sam znala da nećeš doći.Poruka: Dugo sam plakala za jednom slikom, dugo sam čeznula za jednim likom, dugo te zvala u besanoj noći, mada sam znala da nećeš doći.
[Podijeli sliku]
107 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke