Tužne poruke

Poruka

Ja sam ptica koja pjeva, a u duši plače, ja sam biće koje je od svega jače. Pjesmom te zovem, suzom te molim, dušom ti opraštam, a srcem te volim.Poruka: Ja sam ptica koja pjeva, a u duši plače, ja sam biće koje je od svega jače. Pjesmom te zovem, suzom te molim, dušom ti opraštam, a srcem te volim.
[Podijeli sliku]
67 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke