Tužne poruke

Poruka

Katkad želiš, a želja se ne ostvari, katkad voliš, a ljubav nije uzvračena, katkad ti se plače, a suze ne mogu poteći, katkad što osjećaš poruke ne mogu reći.Poruka: Katkad želiš, a želja se ne ostvari, katkad voliš, a ljubav nije uzvračena, katkad ti se plače, a suze ne mogu poteći, katkad što osjećaš poruke ne mogu reći.
[Podijeli sliku]
60 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke