Tužne poruke

Poruka

More je duboko, valovi se kreću, nemoj me zaboraviti, ni ja tebe neću. Obale plaću, kamen drijema, tužno je kada poruke od tebe nema.Poruka: More je duboko, valovi se kreću, nemoj me zaboraviti, ni ja tebe neću. Obale plaću, kamen drijema, tužno je kada poruke od tebe nema.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke