Tužne poruke

Poruka

Ne volim suze, ali plačem zbog tebe, ne volim konjak, ali pijem zbog tebe. Ne volim život, ali živim zbog tebe, ne volim sebe, ali volim tebe.Poruka: Ne volim suze, ali plačem zbog tebe, ne volim konjak, ali pijem zbog tebe. Ne volim život, ali živim zbog tebe, ne volim sebe, ali volim tebe.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke