Tužne poruke

Poruka

Oči su ti umorne kao da si plakao, usne su ti crvene kao da si ljubio, ne laži meni nisi je prebolio, ostao je trag koliko si je volio.Poruka: Oči su ti umorne kao da si plakao, usne su ti crvene kao da si ljubio, ne laži meni nisi je prebolio, ostao je trag koliko si je volio.
[Podijeli sliku]
106 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke