Tužne poruke

Poruka

Pred vratima moga sna, zvuk tvojih koraka. U mom sjećanju boja tvoga osmjeha. U srcu mome oči tvoje snene, tako si blizu, a ipak tako daleko od mene..Poruka: Pred vratima moga sna, zvuk tvojih koraka. U mom sjećanju boja tvoga osmjeha. U srcu mome oči tvoje snene, tako si blizu, a ipak tako daleko od mene..
[Podijeli sliku]
35 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke