Tužne poruke

Poruka

Smrt nije kada umreš, smrt je kada voliš nekog, a bez njega ostaješ. To boli više nego kada nestaješ, jer sve u tebi umire, a živ ostaješ.Poruka: Smrt nije kada umreš, smrt je kada voliš nekog, a bez njega ostaješ. To boli više nego kada nestaješ, jer sve u tebi umire, a živ ostaješ.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke