Tužne poruke

Poruka

Svako srce koje pati, želi da se netko vrati, da ga voli, da ga ljubi, da ga nikad ne izgubi.Poruka: Svako srce koje pati, želi da se netko vrati, da ga voli, da ga ljubi, da ga nikad ne izgubi.
[Podijeli sliku]
97 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke