Tužne poruke

Poruka

Tužno je srce kad nema koga da grije, tužno je srce kada voljeno nije, tužni su oblaci kada se kiša sprema, a još tužnija sam ja kad mi te ljubavi nema.Poruka: Tužno je srce kad nema koga da grije, tužno je srce kada voljeno nije, tužni su oblaci kada se kiša sprema, a još tužnija sam ja kad mi te ljubavi nema.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke