Tužne poruke

Poruka

Voljeti nekoga, a ne biti s njim, isto je kao i biti kažnjen kada nisi kriv.Poruka: Voljeti nekoga, a ne biti s njim, isto je kao i biti kažnjen kada nisi kriv.
[Podijeli sliku]
60 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke