Tužne poruke

Poruka

Znaj i ne zaboravi, suza je najvjerniji pratilac čovjeku, jer kad te svi zaborave, ona se pojavi.Poruka: Znaj i ne zaboravi, suza je najvjerniji pratilac čovjeku, jer kad te svi zaborave, ona se pojavi.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke