Zafrkancije poruke

Poruka

Jedan dan Bog stvori svjetlo, a đava tamu. Drugi dan Bog stvori sex, a đava brak. Treći dan Bog stvori ljubav, a đava ljubavnicu. Četvrti dan Bog stvori tebe, a đava se samo nasmije.Poruka: Jedan dan Bog stvori svjetlo, a đava tamu. Drugi dan Bog stvori sex, a đava brak. Treći dan Bog stvori ljubav, a đava ljubavnicu. Četvrti dan Bog stvori tebe, a đava se samo nasmije.
[Podijeli sliku]
55 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke