Zafrkancije poruke

Poruka

Kad bi glupost imala noge, ti bi bio stonoga!!Poruka: Kad bi glupost imala noge, ti bi bio stonoga!!
[Podijeli sliku]
80 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke