Zafrkancije poruke

Poruka

Kako da te pronađem u izlasku Sunca? Kako da te zorom budim? Kako da zajedno otvaramo oči? Kako da te pronađem u kapljici rose? Ma kako da se budim u podne??Poruka: Kako da te pronađem u izlasku Sunca? Kako da te zorom budim? Kako da zajedno otvaramo oči? Kako da te pronađem u kapljici rose? Ma kako da se budim u podne??
[Podijeli sliku]
41 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke