Zagonetke poruke

Poruka

Ja sam djeco šumska kuma, hitrih nogu, bistra uma, kabanica moja riđa svakome se lovcu sviđa. (lisica)Poruka: Ja sam djeco šumska kuma, hitrih nogu, bistra uma, kabanica moja riđa svakome se lovcu sviđa.
(lisica)
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke