Zagonetke poruke

Poruka

Jedna noga, tanka mršavica i oštra joj crna cipelica. Na papiru trag je ostavila, preko njega kad je prelazila? (OLOVKA)Poruka: Jedna noga, tanka mršavica i oštra joj crna cipelica. Na papiru trag je ostavila, preko njega kad je prelazila?
(OLOVKA)
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke