Zagonetke poruke

Poruka

Koja riječ kada se čita sa lijeva na desno ima u sebi slovo K, a kada se čita sa desna na lijevo nema u sebi slovo K? (kamen --> unatrag: nemaK)Poruka: Koja riječ kada se čita sa lijeva na desno ima u sebi slovo K, a kada se čita sa desna na lijevo nema u sebi slovo K?
(kamen --> unatrag: nemaK)
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke