Zagonetke poruke

Poruka

Vodu pije, živo nije, sto je to? (SPUŽVA)Poruka: Vodu pije, živo nije, sto je to?
(SPUŽVA)
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke