Zagonetke poruke

Poruka

Zašto zecu vire uši kad se sakrije? Zato što se nije dobro sakrio...Poruka: Zašto zecu vire uši kad se sakrije? Zato što se nije dobro sakrio...
[Podijeli sliku]
112 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke