Šaljive izreke

Citat

Ništa nije tako loše, da ne može biti gore.

Citat

Tko rano rani.. cijeli dan zijeva.

Citat

The higher you are, the farther you fall.

Citat

He who laughs last thinks slowest.

Citat

Reality is the only obstacle to happiness!

Citat

Reality: an illusion due to lack of alcohol.

Citat

Kad budeš umirao, ti se smij, a drugi neka plaću, jer kad si se ti rađao drugi su se smijali, a ti si plakao.

Citat

Posuđujte novac od pesimista – oni ne očekuju da im ga vratite.

Citat

Lopovi, ne kradite; država ne voli konkurenciju!

Citat

Nikad ne mogu da kažem onoliko mudrosti, koliko mogu da prešutim gluposti!