Ostale izreke - Tolstoj

CitatTolstoj

Prestani govoriti onoga trenutka kad primijetiš da se sam uzrujavaš ili da to čini onaj kome govoriš.

Komentari citata