Ostale poruke

Poruka

Dragi moj postao si samo broj, jasno ti stavljam do znanja da te ova djevojka više ne sanja. Lijepo ti piše da te ne voli više, a sad duboko diši, dragi postao si samo bivši.Poruka: Dragi moj postao si samo broj, jasno ti stavljam do znanja da te ova djevojka više ne sanja. Lijepo ti piše da te ne voli više, a sad duboko diši, dragi postao si samo bivši.
[Podijeli sliku]
76 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke