Tužne poruke

Poruka

U duši sam dijete koje ne zna mrziti. U životu sam putnik koji uvijek pronađe pogrešan put, a u stvari sam budala koja uzalud voli...Poruka: U duši sam dijete koje ne zna mrziti. U životu sam putnik koji uvijek pronađe pogrešan put, a u stvari sam budala koja uzalud voli...
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke