Zagonetke poruke

Pošalji poruku

Koja riječ kada se čita sa lijeva na desno ima u sebi slovo K, a kada se čita sa desna na lijevo nema u sebi slovo K? (kamen --> unatrag: nemaK)

Pošalji poruku

Uvijek sam iste boje, ali ne i iste veličine. Zalijepljena sam za zemlju, ali mogu i letjeti, i to samo u sunčanim danima, a ne kad je kiša!! (sjena)

Pošalji poruku

Što možeš držati i nakon što si to nekome dao? (obećanje)

Pošalji poruku

Zašto zecu vire uši kad se sakrije? Zato što se nije dobro sakrio...